Sa aflam conform prevederilor legale care sunt sensurile termenilor des intalniti in raporturile de munca in care este implicata o gravida sau o mama aflata in perioada de leuzie sau care alapteaza:

Salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza o adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;

Salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita societatii angajatoare in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;

Salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta societatii angajatoare in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens;

Dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist; Se acorde salariatei gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maxim 16 ore pe luna, fara diminuarea drepturilor salariale.(art. 15 din OUG nr. 96/2003).

Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului de maternitate pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;

Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele gravide si care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.

Salariatele mentionate mai sus au obligatia de a se prezenta la medicul de familie in vederea eliberarii unei adeverinte medicale care sa le ateste starea de graviditate. Conducerea societatii angajatoare sau departamentul de resurse umane trebuie instiintati in scris, in termen de maxim 30 de zile, asupra starii de graviditate a salariatei.

În termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat în scris de catre o salariata ca se afla în stare de graviditate, acesta are obligatia sa înstiinteze medicul de medicina muncii, precum si Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.

Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decât cu acordul scris al acesteia si doar în interesul bunei desfasurari a procesului de munca, când starea de graviditate nu este vizibila.

Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru a gravidei, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare. Salariatele gravide nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.

In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate a sa sau a fatului, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale.(art. 13 din OUG 96/2003).

Angajatorul este obligat sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de 1 an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alaptare pot fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.

Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca acordate pentru alaptare se includ in timpul de munca, nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.(art. 16 din OUG 96/2003).

Angajatorul nu va dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

  1. salariatei gravide
  2. salariatei care se afla in concediu de maternitate
  3. salariatei care se afla in concediul de risc maternal
  4. salariatei care se afla in concediul de crestere copil in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani
  5. salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani
  6. salariatei care se afla in plata stimulentului de insertie pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului (OUG 111/2010)

Interdictia mentionata la alineatul precedent, punctul 1 si 6 se extinde o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei in societate.

Interdictia de a nu dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului societatii angajatoare.

La incetarea concediului de maternitate, a concediului pentru cresterea copiilor in varsta de pana la 2 ani, respective 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati, salariata are dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de munca echivalent, avand conditii de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei (Legea nr. 202/2002 actualizata art. 10 al. 7).