Ce este concediul de risc maternal?

Concediul risc maternal reprezinta perioada de timp in care salariatele sunt scutite, in mod legal, de a presta munca, primind pentru tot acest interval remuneratia corespuntatoare, adica indemnizatia de risc maternal. Concediul de risc maternal face parte din planul de masuri pe care angajatorul este obligat sa le ia conform legii pentru protectia maternitatii la locul de munca.

Cine poate beneficia de concediul de risc maternal?

De acest tip de concediu beneficiaza, conform legii trei categorii de mame salariate, astfel:

Salariata gravida, definita de lege ca fiind  femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;

Salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie (postnatal), indiferent de durata acestuia si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;

Salariata care alapteaza adica femeia care la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie (postnatal), indiferent de durata, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens

Drepturile si obligatiile privind concediul de risc maternal

Salariatele care doresc sa beneficieze de acest tip de concediu, au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.

In cazul in care salariatele nu indeplinesc aceasta obligatie si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatia de a acorda acest concediu si indemnizatia aferenta.

Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.

Cand salariata apartinand uneia din cele trei categorii expuse mai sus desfasoara la locul de munca activitati susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca care comporta un risc pentru securitatea sau sanatatea ei si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Doar atunci cand  angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta mai sus, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:

  • Salariatele gravide, inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
  • Salariatele care au nascut recent si salariatele care alapteazadupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 1 sau 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.

Care este perioada de timp in care se poate acorda concediul de risc maternal?

Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Concediul de risc maternal se acorda pe durate care nu pot depasi, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:

  1. integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii copilului, respectiv anterioara datei intrarii in concediul de maternitate;
  2. integral sau fractionat, dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu si, daca este cazul, pana la data intrarii in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani;
  3. integral sau fractionat, inainte sau dupa nasterea copilului, pentru salariata care nu indeplineste conditiile pentru a beneficia de concediul pentru maternitate, in conformitate cu prevederile legii.

Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale si postnatale, conform normelor Ministerului Sanatatii.

Pentru protectia sanatatii mamei si a copilului este interzis angajatorilor sa permita salariatelor sa revina la locul de munca in cele 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu

Ce cuantum are indemnizatia de risc maternal?

Indemnizatia corespunzatoare acestui tip de concediu nu tine cont de stagiul de cotizare, ca in restul situatiilor, fiind suportata din bugetul asigurarilor sociale de stat si avand un cuantum de 75%.

Pe parcursul concediului de risc maternal este absolut interzisa concedierea salariatei, cu  exceptia situatiei in care postul sau este desfiintat din motive obiective, precum dificultatile financiare sau reorganizarea unitatii, ori chiar anumite transformari importante ce inlatura postul specific pe care angajata il ocupase.

Chiar si in situatia intervenirii unor asemenea evenimente, exista posibilitatea contestarii deciziei in instanta, in cazul in care angajatorul nu si-a indeplinit obligatiile, el fiind nevoit sa probeze in fata instantei imprejurarile concrete care au condus la desfiintarea postului salariatei, motiv al concedierii.

intrebari legislatie gravidePentru nelamuriri sau completari va rugam sa folositi sectiunea Intrebari si Raspunsuri. Un consultant pe probleme de resurse umane va poate raspunde la intrebari.  

Te-ar mai putea interesa:

Drepturile mamicilor la locul de munca
Concediul de maternitate pre si post natal
Indemnizatia de crestere a copilului
Acte necesare obtinerii indemnizatiei de crestere a copilului
Acte necesare pentru obtinerea stimulentului
Acte necesare obinerii alocatiei de stat pentru copii
Modul de calcul a indemnizatiei de maternitate

La ce sa te astepti dupa nastere ?
Trusoul nou-nascutului

50 de termeni medicali intalniti in sarcina